kopiika.com.ua

ЯКИМ МАЄ БУТИ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ?

Переглядів: 135Коментарі: 0

Ми задали це запитання білоцерківцям, і ось що вони нам відповіли

 

Голос народу


Оксана Гаврикова: - У першу чергу, це людина освічена (має вищу освіту) і досвідчена (має досвід роботи), яка розмовляє досконало державною мовою й може висловити свою думку. Людина з бажанням і прагненням відновити державу (на ділі, а не на словах)!
 
Владислав Щербина: - Має бути професійним економістом.
 
Вікторія Рудешко: - Освіченим, досвідченим, патріотом своєї справи й України; володіти англійською, розумітись у законодавчих та економічних процесах.
 
Анатолій Штефан: - Українцем, а не малоросом.
 
Вікторія Олєйник: - Освіченим у питаннях законотворення, економіки; обізнаним у проблемах соціальних і зацікавленим у їх вирішенні на користь соціуму; чесним і відданим своїй справі.
 
Ірина Личак: - Я вірю в чесних бізнесменів. Та наша практика показує, що бізнесмен рветься до влади для того, щоб пробивати свої власні інтереси. Тому бізнесмен не може бути ні депутатом, ні президентом. Він працюватиме на себе й свій бізнес. Підкреслюю, що можуть бути й чесні. Та ті важко працюють. Їм ніколи.
 
Артем Солоденко: - Головне, щоб не крав наших грошей.
 
Володимир Юрченко: - Нормальним
 
Але нагадаємо, що депутат, окрім того щоб подобатись виборцям, має ще й певні обов’язки, затверджені Основним Законом України.
Що говориться в Законі «Про статус народного депутата України» :
«Стаття 24. Обов'язки народного депутата України
Народний депутат зобов'язаний:
1) дбати про благо України й добробут українського народу, захищати інтереси виборців та держави;
2) додержуватися вимог Конституції України, цього Закону, закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України; додержуватися присяги народного депутата України;
3) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано;
4) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами;
5) виконувати доручення Верховної Ради України, відповідного комітету, депутатської фракції (групи), тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, до складу яких його обрано;
6) інформувати Верховну Раду України та її органи, до складу яких його обрано, про виконання доручень Верховної Ради України та її органів;
7) додержуватись вимог трудової дисципліни та норм депутатської етики;
8) як член депутатської фракції (групи):
- додержуватись вимог Положення про депутатську фракцію (групу);
- виконувати функції, закріплені Положенням про депутатську фракцію (групу), відповідно до цього Закону, закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України;
- представляти інтереси депутатської фракції (групи) у комітеті, тимчасовій спеціальній або тимчасовій слідчій комісії, до складу яких його обрано;
9) як член комітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії:
бути присутнім на засіданнях комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, до складу яких його обрано, та брати участь у їх роботі; додержуватись порядку та норм депутатської етики на засіданнях комітету, його підкомітетів, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії та робочих груп органів Верховної Ради України; виконувати доручення комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, визначені їхнім рішеннями;
10) завчасно повідомляти про неможливість бути присутнім на засіданні Верховної Ради України чи її органів керівників цих органів;
11) постійно підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби й запити населення, а в разі необхідності повідомляти про них Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
12) інформувати виборців про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації, на зборах виборців періодично, але не рідше двох разів на рік;
13) розглядати звернення виборців відповідно до вимог та в порядку, установленому Законом України «Про звернення громадян».
Народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги виборців, узагальнює їх, за необхідності вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
У разі необхідності народний депутат надсилає пропозиції, заяви та скарги громадян органам державної влади, органам місцевого самоврядування та їхнім посадовим особам, установам і організаціям, до повноважень яких входить розгляд звернень громадян чи вирішення порушених у них питань по суті. Про результати розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян органи та посадові особи зобов'язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата у терміни, установлені Законом України «Про звернення громадян»;
14) проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України для роботи з виборцями. У випадку залучення до участі в розгляді пропозицій, заяв і скарг, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій – не пізніш як за три дні до початку прийому народний депутат повідомляє їх про час і місце проведення прийому, а також про орієнтовне коло питань, які мають розглядатися на прийомі;
15) здійснювати безпосередньо або із залученням своїх помічників-консультантів, представників громадськості контроль за розглядом у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли на його ім'я;
16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, які підписуються ним власноручно.»
Тож редакція «Копійки», не агітуючи, хоче закликати до того, щоб кожен із вас, обравши врешті своїх депутатів у Верховну Раду, – суворо й прискіпливо контролював виконання ними своїх обов’язків як щодо держави, так і щодо нашого з вами міста. Інакше матимемо ілюзорного депутата від нашого округу, який пильно дбає за власні інтереси, забувши про інтереси громади, яка його обрала. 
Леся Поліщук