kopiika.com.ua

Одинока мати: статус, права та пільги

Переглядів: 207Коментарі: 0

На сьогодні кількість одиноких матерів становить понад 600 000 тисяч. Картина невтішна, адже з кожним роком цифра дедалі зростає.

Термін «одинока матір» на законодавчому рівні не визначено, проте одинокою матір'ю вважають жінку, яка не перебуває в шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує й утримує дитину сама.
 
Хто має право на призначення допомоги одиноким матерям:
• одинокі матері;
• одинокі усиновлювачі;
• матері (батьки), у разі смерті одного з батьків.
Зазначені особи мають право на отримання допомоги одиноким матерям, якщо: мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).
 
Документи, які необхідно подати для призначення допомоги, – це:
- заява та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст  обласного значення) рад, із зазначенням  підстави внесення  відомостей  про  батька дитини до актового запису про народження дитини (відповідно до  абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України), або документ про народження,  виданий  компетентним  органом  іноземної держави, у якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка про місце реєстрації матері та дитини.
 
Куди подавати документи 
Звертатися за призначенням необхідно до органів соціального захисту  населення (УСЗ,  соцзабез) за місцем реєстрації отримувача допомоги. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання – за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації. Важливо врахувати, що допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.
Розмір допомоги на дитину одинокій матері надається в розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років у 2019 році: з 1 липня становить 1699 гривень, з 1 грудня – 1779 гривень; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2218 гривень.
Законодавство України також встановлює низку пільг, а саме: право на додаткову (соціальну) відпустку тривалістю 10 днів без урахування святкових та неробочих днів. Невикористану за минулі роки додаткову відпустку можна взяти будь-коли, або ж у разі звільнення вона буде компенсована грошима. Заборона залучення до надурочних робіт та відряджень. Жінки, котрі мають дітей віком від 3 до 14 років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їхньої згоди. Заборона у відмові в прийнятті на роботу. Право на першочергове отримання житла одинокими матерями, які потребують поліпшення житлових умов.
 
Людмила Власенко,  юрист ГО «Правова єдність», 
ГС «Мережа правового розвитку» 
 
Безкоштовну юридичну консультацію можна отримати за адресою: вул. Леваневського, 55 (приміщення філії бібліотеки №8).